Ngày đăng bài: 08/07/2019 10:49
Lượt xem: 648
Nội quy thư viện
I- ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC VIỆN CHỨC:
          - Đến cơ quan làm việc đúng giờ qui định, đeo thẻ công chức trang phục gọn