Duyệt theo bộ sưu tập Tất cả (Tất cả)
Văn kiện Đảng toàn tập. Tập 33, 1972 [21-01-2020]
Đầu mục:1
Tập sách gồm những văn kiện quan trọng của Đảng năm 1972, đặc biệt là những văn kiện của Hội nghị lần thứ 20 Ban Chấp hành Trung ương (khóa III)
Văn kiện Đảng toàn tập. Tập 2, 1930 [21-01-2020]Tập sách phản ánh sự ra đời và hoạt động của Đảng trong cao trào cách mạng đầu tiên của lịch sử Việt Nam hiện đại
Đầu mục:1
Chân dung các tử tù yêu nước Việt Nam : = Chân dung các tử tù yêu nước Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giữ nước (1858 - 1975) /. Sưu tầm: Thiên Vũ, Võ Huy Quang Tập 1, Những hình ảnh tư liệu chọn lọc / [21-01-2020]
Đầu mục:1
Nội dung cuốn sách giới thiệu những chân dung tiêu biểu, đôi nét về quá trình chiến đấu anh dũng của các chiến sĩ yêu nước, các chiến sĩ cách mạng. Với mong muốn nhằm ghi lại những trang sử hào hùng của dân tộc, để ôn lạ và góp phần giáo dục truyền thống cho các thế hệ mai sau
Bác Hồ - Những câu chuyện cảm động / Kim Nhật [20-01-2020]Gồm 26 bài viết về chủ tịch Hồ Chí Minh, về cuộc đời, tư tưởng, mối quan tâm của người tới nhân dân, chiến sĩ, tới các em nhi đồng, tới báo chí...
Đầu mục:1
40 năm Điện Biên Phủ trên không qua tư liệu ảnh (1972 - 2012) [20-01-2020]
Đầu mục:1
Cuốn sách giới thiệu 200 bức ảnh có chú thích, những tư liệu ảnh có giá trị lịch sử do Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III và Thông tấn xã Việt Nam cung cấp để bạn đọc có góc nhìn xuyên suốt hơn, toàn diện hơn về sự khốc liệt và hào hùng của trận "Điện Biên Phủ trên không"
Vòng giáp phương Đông : Văn hóa thời gia Phương Đông / Quảng Tuệ [20-01-2020]Sách được biên soạn trên cơ sở những tư tưởng, quan niệm từ xưa đến nay rất có giá trị để bạn đọc tham khảo và nghiên cứu, vận dụng 12 tiêu sinh trong một số lĩnh vực trong cuộc sống
Đầu mục:1
Tên tự tên hiệu các tác gia Hán Nôm Việt Nam / Trịnh Khắc Mạnh [20-01-2020]
Đầu mục:1
Sách đưa được hơn 1000 tên tự, tên hiệu, đạo hiệu và biệt hiệu khác nhau của gần 700 tác gia Hán Nôm. Các tên tự và tên hiệu được lựa chọn chủ yếu lấy ở Thư tịch Hán Nôm hiện lưu giữ tại thư viện Viện Nghiên cứu Hán Nôm
Hồ Chí Minh tiểu sử / B.s.: Song Thành (ch.b.), Phan Văn Các, Nguyễn Huy Hoan... [20-01-2020]Sách là sản phẩm của đề tài nghiên cứu cấp nhà nước phản ánh tương đối đầy đủ về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh thông qua những tư liệu lịch sử và văn kiện cụ thể đã qua xác minh
Đầu mục:2