Duyệt theo bộ sưu tập Tất cả (Tất cả)
Tây Ban Nha, ba ngàn năm lịch sử / Antonio Domínguez Ortiz ; Dịch: Khắc Bính... [30-06-2022]
Đầu mục:1
Trình bày lịch sử hình thành, phát triển của đất nước Tây Ban Nha qua các thời ki lịch sử: khai sáng, cận đại, cách mạng...
Nhật Bản qua 100 câu hỏi: Một mô hình đang suy thoái? : Sách tham khảo / Valérie Niquet ; Nguyễn Thị Tươi dịch [30-06-2022]Tuyển tập 100 câu hỏi về những lĩnh vực: lịch sử, văn hoá, xã hội, kinh tế, chính trị, chiến lược phát triển và chính sách đối ngoại của Nhật Bản
Đầu mục:1
Thế giới đương đại những thập niên đầu thế kỷ XXI. Bùi Đình Bôn (ch.b.), Triệu Minh Phương, Nguyễn Ngọc Thanh... Tập 2, Quân sự và an ninh / [30-06-2022]
Đầu mục:2
Trình bày xu thế quân sự của thế giới đương đại; tính chất, đặc điểm nổi bật của chiến tranh và xu hướng phát triển quân đội trong tương lai; an ninh phi truyền thống và tội phạm quốc tế trong thế giới đương đại
Thể thao Việt Nam - Con số và sự kiện 2016 : Lưu hành nội bộ [30-06-2022]Trình bày một số sự kiện của ngành thể dục thể thao, hoạt động thể dục thể thao quần chúng, thành tích các môn thể thao trong nước và quốc tế của Việt Nam năm 2016
Đầu mục:1
Thực hiện cam kết về lao động trong NAFTA: Thực tiễn Mexico và bài học cho Việt Nam / Phạm Thị Thu Lan [30-06-2022]
Đầu mục:1
Cơ sở lý luận về thực hiện cam kết lao động trong Hiệp định Thương mại Tự do. Thực tiễn thực hiện cam kết về lao động trong Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ (NAFTA). Hàm ý và bài học đối với Việt Nam liên quan tới thực hiện cam kết lao động trong các Hiệp định Thương mại Tự do thế hệ mới
Tiếng cười trên sân khấu kịch nói Việt Nam / Lê Mạnh Hùng [30-06-2022]
Đầu mục:1
Trình bày đặc điểm của tiếng cười trên sân khấu kịch nói Việt Nam, những nhân tố gây ảnh hưởng vào kịch nói Việt Nam từ tiếng cười của sân khấu truyền thống (chèo, tuồng) và ảnh hưởng từ tiếng cười của sân khấu truyền thống lên tiếng cười trên sân khấu kịch nói Việt Nam