Duyệt theo bộ sưu tập Tất cả (Tất cả)
Điện Biên Phủ chiến dịch lịch sử : Hồi ức / Hoàng Văn Thái ; Trần Trọng Trung thể hiện [14-09-2021]
Đầu mục:1
Nội dung cuốn sách là những trang hồi ức về những diễn biến lịch sử sống động, quyết liệt, hào hùng của quân đội ta ở Điên Biên Phủ từ phương hướng chỉ đạo chiến lược của Bộ Chính trị, Tổng Quân uỷ đến diễn biến các trận đánh giữa ta và địch ở các cứ điểm
Sửa đổi lối làm việc - Những vấn đề lý luận và thực tiễn : Kỷ yếu hội thảo khoa học cấp quốc gia / Nguyễn Xuân Thắng, Mai Văn Chính, Tạ Ngọc Tấn... [13-09-2021]Các bài viết tập trung làm sáng tỏ những vấn đề về hoàn cảnh ra đời, nội dung cơ bản của tác phẩm Sửa đổi lối làm việc, khẳng định những giá trị lý luận, thực tiễn và sức lan toả của tác phẩm trong công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đội ngũ cán bộ, đảng viên hiện nay
Đầu mục:1
Bàn về Trung Quốc - Tiết lộ của người trong cuộc về siêu cường kinh tế mới : Sách tham khảo / Henry M. Paulson ; Dịch: Vũ Hoàng Linh, Tạ Phúc Đường... [13-09-2021]
Đầu mục:1
Trình bày khái quát quá trình cải cách kinh tế của Trung Quốc từ những năm 1990 đến nay giúp chúng ta hiểu thêm về chính sách kinh tế và các vấn đề kinh tế của nước Mỹ thời gian qua, nhất là những quan hệ kinh tế có liên quan trực tiếp đến Trung Quốc
Ý Đảng quyện lòng dân / Biên tập: Phạm Ngọc Bích, Võ Tú Oanh, Đào Quỳnh Hoa... [13-09-2021]Tập hợp các bài viết của các phóng viên phản ánh các hoạt động, chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về những vấn đề như: nâng cao chất lượng của hệ thống chính trị các cấp, xây dựng Nhà nước của dân, do dân và vì dân; chăm lo phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống của nhân dân; tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới; mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc...
Đầu mục:1
Công nghiệp khai khoáng ở Việt Nam thời kỳ Pháp thuộc (1858 - 1945) / Tạ Thị Thúy [13-09-2021]
Đầu mục:1
Khái quát lịch sử phát triển ngành mỏ Việt Nam dưới thời phong kiến. Tìm hiểu mục đích kinh tế, chính trị, xã hội của người Pháp trong việc chiếm đoạt và khai thác mỏ ở Việt Nam. Các biện pháp hành chính, tài chính, pháp lý... của Pháp trong quá trình chiếm đoạt, thăm dò, điều tra, nghiên cứu, khai thác mỏ trong suốt hai thế kỷ XIX, XX. Một số bài học kinh nghiệm và những hậu quả để lại cho đời sống kinh tế, chính trị, xã hội của đất nước Việt Nam thời kỳ thuộc địa
Những hợp tác xã kiểu mới điển hình giai đoạn 2014 - 2016 / B.s.: Trương Thị Ngọc Ánh, Nguyễn Đắc Thắng, Phan Vĩnh Điển... [13-09-2021]Bao gồm những bài viết về chủ đề: Hợp tác xã kiểu mới - chủ trương, chính sách và xu hướng phát triển; giới thiệu những hợp tác xã kiểu mới điển hình giai đoạn 2014 - 2016
Đầu mục:1
Tổng tập dư địa chí Việt Nam. Nhiều tác giả ; Biên soạn: Bùi Văn Vượng (ch.b.), Lê Thanh Bình, Lê Hoàng Hà... Tập 2, Dư địa chí toàn quốc (quốc chí) / [13-09-2021]
Đầu mục:1
Tuyển chọn các tác phẩm có giá trị về Dư địa chí của các tác gia danh tiếng ở Việt Nam ghi chép về sản vật, tài nguyên các địa phương, thống kê sở, lộ, phủ, huyện, xã, số ruộng đất, nhân khẩu, về tên nuớc và tên gọi các địa phương thay đổi dưới một số triều đại phong kiến
Tổng tập dư địa chí Việt Nam. Nhiều tác giả ; Biên soạn: Bùi Văn Vượng (ch.b.), Lê Thanh Bình, Lê Hoàng Hà...Tập 1, Dư địa chí toàn quốc (quốc chí) / [13-09-2021]Tuyển chọn các tác phẩm có giá trị về Dư địa chí của các tác gia danh tiếng ở Việt Nam ghi chép về sản vật, tài nguyên các địa phương, thống kê sở, lộ, phủ, huyện, xã, số ruộng đất, nhân khẩu, về tên nuớc và tên gọi các địa phương thay đổi dưới một số triều đại phong kiến
Đầu mục:2
Việt Nam - 30 năm đổi mới 1986 - 2016 : = Vietnam - 30 yeas of renewal 1986 - 2016 / B.s.: Bùi Hoàng Chung, Nguyễn Văn Huê, Lê Trần [13-09-2021]
Đầu mục:1
Nội dung cuốn sách giới thiệu khoảng 400 bức ảnh tư liệu tổng quan về những thành tựu của Việt Nam trong 30 năm đổi mới từ trước thềm đổi mới đến giai đoạn công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, trên tất cả các lĩnh vực: chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, an ninh - quốc phòng, đối ngoại, xây dựng Đảng...
Quốc gia học tập : Học tập công nghệ, chính sách công nghiệp và bắt kịp thành công / Arkebe Oqubay, Kenichi Ohno ; Hà Minh Hiệp biên dịch ; Trịnh Lan Hương h.đ. [13-09-2021]Đề cập bối cảnh chung, các xu hướng phát triển trên thế giới, tác động của các quan điểm, tư tưởng về kinh tế với việc bắt kịp trong 7 thập kỉ qua; đánh giá bản chất đối với việc học tập và bắt kịp công nghệ ở các quốc gia Đông Á và bài học cho các quốc gia đi sau; giới thiệu kinh nghiệm học tập thành công ở một số quốc gia và vùng lãnh thổ; tổng quan kinh nghiệm của các quốc gia bị mắc kẹt trong bẫy thu nhập trung bình mặc dù nỗ lực thực hiện giai đoạn công nghiệp hoá ban đầu, cũng như các quốc gia đi sau bị tụt hậu về việc học tập và bắt kịp công nghệ và các chính sách, chiến lược thúc đẩy học tập ở một số quốc gia Đông Nam Á...
Đầu mục:1