Duyệt theo bộ sưu tập Tất cả (Tất cả)
Văn nghệ Lai Châu. Số 18/1970 [12-01-2022]
Đầu mục:3
Văn nghệ Lai Châu. Số 23/1970 [12-01-2022]
Đầu mục:1
Điện Biên Phủ - Mốc vàng lịch sử : Tài liệu địa chí Điện Biên / Tuyển chọn và b.s.: Phan Ngọc Liên, Nguyễn Đình Vỳ, Mặc Văn Trọng... [10-01-2022]
Đầu mục:1
Giới thiệu các mẩu chuyện, bài viết được sắp xếp theo trình tự thời gian của sự kiện diễn ra ở tiền tuyến cũng như hậu phương, đề cập đến những hành động chiến đấu anh hùng cũng như khía cạnh sinh hoạt đời thường của quân dân ta; hoạt động của các chính khách, tướng lĩnh thực dân,...
Điện Biên Phủ mốc vàng thời đại / B.s.: Phạm Gia Đức (ch.b.), Nguyễn Duy Tường, Võ Tá Tao.. [10-01-2022]Giới thiệu các nội dung: Điện Biên trong lịch sử, chiến cuộc Đông Xuân 1953 - 1954 và chiến dịch Điện Biên Phủ. Một số bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, quân đội về chiến thắng Điện Biên Phủ. Một số trang tư liệu về Điện Biên Phủ
Đầu mục:4
Tiếng sấm Điện Biên Phủ : Dư luận thế giới về chiến dịch Điên Biên Phủ / Đỗ Thiện, Đinh Kim Khánh [30-12-2021]
Đầu mục:1
Tập hợp những dư luận rộng rãi, phong phú của thế giới về chiến thắng Điện Biên Phủ trong suốt 30 năm qua về các khía cạnh: Diễn biến gay go, ác liệt của chiến dịch, tác động mạnh mẽ của chiến thắng Điện Biên Phủ đối với thế giới...
Thắng Pháp trên bầu trời Điện Biên Phủ / Lưu Trọng Lân [30-12-2021]Nội dung cuốn sách giới thiệu một số vấn đề lớn về chỉ đạo chiến lược, chiến dịch... về tác chiến phòng không, về vai trò của Binh chủng Pháo cao xạ trong chiến dịch Điện Biên Phủ
Đầu mục:1