Duyệt theo bộ sưu tập Tất cả (Tất cả)
Xoa bóp chữa 38 bệnh / Chương Triều Khanh, Chương Bội Phong ; Xuân Linh dịch ; Trần Đình Nhâm h.đ. [20-05-2020]
Đầu mục:1
Nội dung cuốn sách sưu tập, giới thiệu 38 bệnh thông thường và cách chữa bệnh bằng phương pháp xoa bóp ở người nhiều tuổi
Hệ thống văn bản pháp luật về quản lý kinh tế. Các văn bản hướng dẫn thành lập, đăng ký kinh doanh đối với Hợp tác xã. Tập 2 [30-03-2020]Sách tập hợp các văn bản hướng dẫn thành lập, đăng ký kinh doanh đối với Hợp tác xã. được chia thành 2 phần: Phần chung và phần các quy định cụ thể
Đầu mục:1
Định hướng xã hội chủ nghĩa trong phát triển kinh tế thị trường ở Việt Nam: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn mới đang đặt ra. Chủ biên: Nguyễn Xuân Thắng, Nguyễn Viết Thông, Đinh Quang Ty... Tập 1 / [30-03-2020]
Đầu mục:1
Nội dung tập 2 tập trung vào phân tích, đánh giá thực trạng phát triển kinh tế thị trường và thực hiện định hướng xã hội chủ nghĩa trong gần 30 năm đổi mới vừa qua ở Việt Nam trên các góc độ: lực lượng sản xuất, quan hệ sản xuất, thực lực của nền kinh tế, hệ thống doanh nghiệp; vai trò thực tế của kinh tế thị trường...
Đừng để tiền làm rối đời ta / Xuân Nguyễn tuyển chọn ; Dịch: Mạc Tú Anh, Nguyễn Kim Diệu [30-03-2020]Nội dung cuốn sách cung cấp những cách thức quản lý tài chính cá nhân để mang lại cuộc sống phát đạt và hạnh phúc
Đầu mục:1
Hệ thống văn bản pháp luật về: Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế. Hóa đơn, chúng từ đối với hàng hóa lưu thông trên thị trường [18-03-2020]
Đầu mục:1
Nội dung cuốn sách giới thiệu hệ thống các văn bản pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế. hệ thống các văn bản pháp luật về hóa đơn, chứng từ đối với hàng hóa lưu thông trên thị trường
Tìm hỏng và sửa chữa đầu máy CD, LD, DVD, CD-ROM, VCD [17-03-2020]Nội dung cuốn sách giới thiệu về chức năng, nguyên lý hoạt động của các mạch điện, cách tìm hư hỏng để sửa chữa và điều chỉnh các loại thiết bị này
Đầu mục:1