Thư viện tỉnh Điện Biên
Thư viện tỉnh Điện Biên được thành lập năm 1963 trên cơ sở chia tách từ thư viện khu vực khu tự trị Tây Bắc. Gần 50 năm qua, đến nay thư viện đã sưu tầm, bổ sung và tàng trữ được 90.000 cuốn sách các loại, phục vụ nhiều đối tượng bạn đọc khác nhau trong địa bàn tỉnh.
Giới thiệu về tỉnh Điện Biên
Điện Biên là tỉnh miền núi, biên giới phía Tây Bắc của Tổ quốc, là vị trí chiến lược an ninh, quốc phòng của cả khu vực miền Tây Bắc.Có diện tích tự nhiên là 9.562,9 km2; gồm 9 đơn vị hành chính: 1 thành phố ( TP Điện Biên Phủ), 1 thị xã (TX Mưòng Lay), 7 huyện (huyện Điện Biên, huyện Điện Biên Đông, huyện Mường Ảng, huyện Mường Chà, huyện Mường Nhé, huyện Tủa Chùa và huyện Tuần Giáo).