Ấn tượng từ Liên hoan Cán bộ Thư viện tuyên truyền giới thiệu sách - Chào mừng kỷ niệm 65 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ
Trong các ngày 25, 26/4/2019, tại thành phố Điện Biên Phủ đã diễn ra Liên hoan Cán bộ thư viện tuyên truyền giới thiệu sách - Chào mừng kỷ niệm 65 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Đây là liên hoan quy mô cấp Quốc gia, do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND tỉnh Điện Biên tổ chức.
Thư viện tỉnh Điện Biên phục vụ lưu động, luân chuyển sách, báo đến các Đồn Biên phòng năm 2019
Từ ngày 10/9 - ngày 13/9/2019 Thư viện tỉnh tổ chức đưa xe thư viện lưu động đa phương tiện đến Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Tây Trang, Đồn Biên phòng Pa Thơm, huyện Điện Biên phục vụ lưu động, luân chuyển sách báo.
Thư viện tỉnh Điện Biên tặng và luân chuyển sách đến các Đồn Biên phòng trong tỉnh.
Từ ngày 03/12-5/12/2016, Thư viện tỉnh Điện Biên đã phối hợp với Bộ Chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh Điện Biên đã tiến hành tặng và luân chuyển sách đến các đồn biên phòng trên địa bàn tỉnh gồm: Đồn Biên phòng 411 Mường Nhé, huyện Mường Nhé, Đồn Biên phòng 423 Thanh Luông, huyện Điện Biên. Với tổng số sách tặng là 105 bản sách; tổng số sách luân chuyển là 202 bản sách, tương đương 102 tên sách.