Quyết định ban hành Kế hoạch Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2022 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Số/ký hiệu: 418/QĐ-BVHTTDL Ngày ban hành: 02/3/2022 Cơ quan ban hành: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Loại văn bản: Quyết định Người ký: Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy
Thể lệ Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2022
Số/ký hiệu: 774/BVHTTDL-TV Ngày ban hành: 10/3/2022 Cơ quan ban hành: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Loại văn bản: Công văn Người ký: Phạm Quốc Hùng
Thể lệ Cuộc thi Giới thiệu sách trực tuyến năm 2022
Số/ký hiệu: 775/BVHTTDL-TV Ngày ban hành: 10/3/2022 Cơ quan ban hành: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Loại văn bản: Công văn Người ký: Phạm Quốc Hùng
Vv triển khai công tác thi đua năm 2022 trong lĩnh vực thư viện
Số/ký hiệu: 453/BVHTTDL-TV Ngày ban hành: 16/02/2022 Cơ quan ban hành: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Loại văn bản: Công văn Người ký: Phạm Quốc Hùng