Thư viện tỉnh Điện Biên
Thư viện tỉnh Điện Biên được thành lập năm 1963 trên cơ sở chia tách từ thư viện khu vực khu tự trị Tây Bắc. Gần 50 năm qua, đến nay thư viện đã sưu tầm, bổ sung và tàng trữ được 90.000 cuốn sách các loại, phục vụ nhiều đối tượng bạn đọc khác nhau trong địa bàn tỉnh.
Thư viện tỉnh Điện Biên
Thư viện tỉnh Điện Biên được thành lập năm 1963 trên cơ sở chia tách từ thư viện khu vực khu tự trị Tây Bắc. Gần 50 năm qua, đến nay thư viện đã sưu tầm, bổ sung và tàng trữ được 90.000 cuốn sách các loại, phục vụ nhiều đối tượng bạn đọc khác nhau trong địa bàn tỉnh.