Ngày đăng bài: 18/06/2019 16:53
Lượt xem: 689
Quy trình làm thẻ thư viện
1. Thủ tục làm thẻ thư viện:
        Người đến làm thẻ thư viện phải có một trong các giấy tờ sau:
          - CMNN; giấy giới thiệu của cơ quan, tổ chức nơi người đó đang công tác hoặc một số giấy tờ tuỳ thân khác.

          - 02 ảnh cỡ 3 x 4 cm.
          - Phí làm thẻ thư viện: Mức phí theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí.

         - Thẻ thư viện chỉ có giá trị sử dụng trong một năm (Kể từ ngày cấp thẻ). Sau một năm bạn đọc làm thủ tục đổi thẻ.
         - Không được cho người khác mượn thẻ của mình. Khi mất thẻ, bạn đọc phải báo ngay cho thư viện biết và làm thủ tục cấp lại ( Như cấp thẻ mới ).
   a- Đối với cán bộ công chức, nhân dân, sinh viên:
          * Thẻ phòng mượn sách người lớn:
                   - Lệ phí thẻ: 20.000đ/thẻ
                   - Tiền cược: 50.000đ/thẻ.
          * Thẻ phòng đọc tổng hợp:
                   - Lệ phí thẻ: - Người lớn: 20.000đ/thẻ

                                     - Trẻ em : 5.000đ/thẻ
                   - Tiền cược: Không
    b- Đối với học sinh:
          * Thẻ phòng mượn sách thiếu nhi:
                   - Lệ phí thẻ: 5.000đ/thẻ