Ngày đăng bài: 14/06/2019 11:06
Lượt xem: 400
Lịch làm việc

Thời gian mở cửa phục vụ bạn đọc.
          - Sáng: Từ 7h30' - 11h00'
          - Chiều: Từ 14h00' - 17h00'
          - Phục vụ 06 ngày/ tuần ( cả chủ nhật).
          - Chiều ngày 15 và ngày 30 hàng tháng nghỉ phục vụ để làm nghiệp vụ