50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh 1969 - 2019
Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ muôn vàn kính yêu của dân tộc Việt Nam – Người đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, tự do, hạnh phúc cho Nhân dân, Người không chỉ là lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân ta, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, anh hùng giải phóng dân tộc, mà còn là danh nhân văn hóa được thế giới kính trọng.
Dám ước mơ
Victor Hugo đã từng nói: Để sáng tạo tương lai, cần bắt đầu bằng một ước mơ.” Cuốn sách Dám Ước Mơ của nữ tác giả Florence Littauer chính là cuốn sách đề cập đến nội dung như vậy, nếu bạn có ước mơ hãy tin tưởng và theo đuổi đến cùng và đừng để điều gì cản trở niềm tin và mục đích của bạn.