Ngày đăng bài: 27/06/2019 08:58
Lượt xem: 3025
Mạng lưới thư viện cơ sở

THƯ VIỆN THÀNH PHỐ ĐIỆN BIÊN PHỦ

     Điện Biên Phủ là thành phố tỉnh lỵ tỉnh Điện Biên ở tây bắc Việt Nam nằm trong thung lũng Mường Thanh với chiều dài khoảng 20 km và chiều rộng 6 km. Thành phố Điện Biên cách biên giới với Lào khoảng 35 km, cách Hà Nội 474 km theo quốc lộ 279 và 6, phía đông nam giáp huyện Điện Biên Đông, các phía còn lại giáp huyện Điện Biên. Khí hậu được chia làm 2 mùa, mùa mưa và mùa khô. Nhiệt độ trung bình năm khoảng 21ºC – 23ºC, diện tích tự nhiên là 64,2710 km², dân số 51.003 người, gồm 3 dân tộc sinh sống trên địa bàn thành phố. Bộ máy hành chính của thành phố gồm 7 phường và 2 xã. Thư viện Thành phố Điện Biên Phủ được thành lập năm 1995 với vốn sách ban đầu 1000 bản, nhà làm việc của thư viện thành phố hiện nay với diện tích 30m2.

THƯ VIỆN HUYỆN MƯỜNG ẢNG

     Địa chỉ: Thị trấn Mường Ẳng - Huyện Mường Ẳng - Tỉnh Điện Biên - Đơn vị chủ quản: Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Mường Ẳng - Cán bộ làm công tác thư viện: 01 -Trình độ chuyên môn: Trung cấp thư viện

THƯ VIỆN HUYỆN ĐIỆN BIÊN ĐÔNG

     Điện Biên Đông là một huyện miền núi thuộc tỉnh Điện Biên, được thành lập theo Nghị định 59/CP ngày 7 tháng 10 năm 1995 trên cơ sở tách ra từ huyện Điện Biên. Phía Bắc giáp huyện Mường Ảng, Phía Tây giáp huyện Điện Biên và thành phố Điện Biên Phủ (Tây Bắc), Phía Nam và Phía Đông là tỉnh Sơn La. Diện tích tự nhiên là 120.639 ha, dân số toàn huyện có 58.821 người, gồm 6 dân tộc sinh sống trên địa bàn huyện, bộ máy hành chính của huyện gồm 13 xã và 1 thị trấn. Thư viện huyện Điện Biên Đông được thành lập ngày 10 tháng 6 năm 2003 với vốn sách ban đầu 700 bản. Phòng làm việc của Thư viện huyện Điện Biên Đông có diện tích sử dụng 40m2.

THƯ VIỆN HUYỆN MƯỜNG CHÀ

     Huyện Mường Chà là một huyện nằm ở phía Tây Bắc của tỉnh Điện Biên với diện tích tự nhiên là 135,162 ha, bộ máy hành chính của huyện gồm 14 xã và 01 thị trấn, dân số toàn huyện là 54.479 người, gồm 11 dân tộc sinh sống trên địa bàn huyện, trong đó dân tộc Mông chiếm 58%. Về mặt địa lý: Phía Bắc giáp thị xã Mường Lay, Phía Đông Nam giáp huyện Mường Ảng và huyện Điện Biên, Phía Đông giáp huyện Tủa Chùa và huyện Tuần Giáo, Phía Tây giáp huyện Mường Nhé, Phía Tây Nam giáp Lào. Thư viện huyện Điện Biên được thành lập năm 1974, với số vốn sách ban đầu là: 500 bản, phòng làm việc thư viện huyện hiện nay với diện tích sử dụng 38 m2.

THƯ VIỆN HUYỆN TỦA CHÙA

     Tủa Chùa là một trong 4 huyện vùng cao của tỉnh Điện Biên có vị trí địa lý: Phía Đông giáp huyện Quỳnh Nhai (tỉnh Sơn La), Phía Tây giáp huyện Mường Chà, Phía Bắc tiếp giáp huyện Sìn Hồ (tỉnh Lai Châu), Phía Nam giáp huyện Tuần Giáo. Với tổng diện tích tự nhiên là 68.526,45 ha. Trong đó đất nông nghiệp 17.706,48 ha chiếm 25,83%; đất lâm nghiệp 49.087,08 ha chiếm 71,63%; đất nuôi trồng thủy sản 13,88 ha; đất phi nông nghiệp 31,35 ha chiếm 0,046%. Toàn huyện có 11 xã, 01 thị trấn với 138 thôn bản. Dân số toàn huyện là 46.840 người và có 7 dân tộc cùng sinh sống trong đó: Dân tộc H' Mông 67,28%, còn lại là dân tộc thái, kinh, Khơ Mú, Dạo, Phù Lá và dân tộc Hoa. Thư viện huyện Tủa Chùa được thành lập năm 1967 trên cơ sở vốn sách ban đầu 500 bản, phòng làm việc của thư viện huyện có diện tích sử dụng 48m2.

THƯ VIỆN THỊ XÃ MƯỜNG LAY

Mường Lay là một thị xã miền núi nằm ở phía Bắc của tỉnh Điện Biên có 3 đơn vị hành chính. Diện tích tự nhiên 255,93 ha, dân số 11.127 nghìn người, có 9 dân tộc anh em sinh sống trong đó dân tộc kinh: 18%, dân tộc thái: 73% còn lại là các dân tộc khác. Thư viện huyện Điện Biên được thành lập năm 1993, với số vốn sách ban đầu là: 500 bản, phòng làm việc thư viện huyện hiện nay với diện tích sử dụng 38 m2.

THƯ VIỆN HUYỆN ĐIỆN BIÊN

     Địa chỉ: Xã Thanh Xương - Huyện Điện Biên - Tỉnh Điện Biên Huyện Điện Biên là một huyện nằm ở Phía Tây Nam của tỉnh Điện Biên, Phía Bắc giáp huyện Mường Chà, Phía Tây và Nam giáp Lào, Phía Đông giáp huyện Điện Biên Đông. Với diện tích tự nhiên là 163.985,45 ha và 110.067 nhân khẩu, bộ máy hành chính của huyện gồm 18 xã và 01 thị trấn, có 8 dân tộc sinh sống trên địa bàn huyện. Thư viện huyện Điện Biên được thành lập năm 1974, với số vốn sách ban đầu là: 1.200 bản, phòng làm việc của thư viện huyện hiện nay với diện tích sử dụng 30 m2.

THƯ VIỆN HUYỆN MƯỜNG NHÉ

     Mường Nhé là huyện miền núi, biên giới, nằm ở phía Tây Bắc của tỉnh Điện Biên, cách trung tâm tỉnh lỵ Điện Biên hơn 200km, có đường biên giới tiếp giáp với 2 nước Lào và Trung Quốc. Huyện được thành lập theo Nghị định số 08/2002/NĐ-CP ngày 14/01/2002, có tổng diện tích tự nhiên là 2.499,5km2, dân số toàn huyện là 58.912 người, bộ máy hành chính của huyện có 16 đơn vị hành chính cấp xã, 157 bản, có 11 dân tộc sinh sống gồm: Mông, Thái, Hà Nhì, Dao, Kinh, Sán Chay, Kháng, Cống, Khơ Mú, Hoa. Thư viện huyện Mường Nhé (chưa có quyết định thành lập)

THƯ VIỆN HUYỆN TUẦN GIÁO

     Tuần Giáo là huyện cửa ngõ Phía Đông Nam của tỉnh Điện Biên, có quốc lộ 6 và quốc lộ 279 chạy qua, Phía Bắc giáp Thị xã Mường lay, Phía Nam giáp huyện Thuân Châu - tỉnh Sơn La, Phía Tây giáp huyện Mường Ảng, Phía Đông giáp huyện Tủa Chùa. Tổng diện tích tự nhiên 113,668 ha, toàn huyện có 13 xã, 01 thị trấn với 236 bản. Dân số toàn huyện là 77.689 người trong đó: Dân tộc Thái chiếm 56%, dân tộc H' Mông 19%, dân tộc kinh 12%, dân tộc Khơ Mú 5% và dân tộc khác chiếm 8%. Thư viện huyện Tuần Giáo được thành lập từ năm 1965 với vốn sách ban đầu 500 bản, cơ sở vật chất Thư viện huyện Tuần Giáo được xây dựng khang trang bằng nguồn vốn Chương trình mục tiêu của Nhà nước năm 1998, với diện tích sử dụng 747m2.