Ngày đăng bài: 18/06/2019 16:53
Lượt xem: 1931
Quy trình làm thẻ thư viện

1. Thủ tục làm thẻ thư viện :

 Bạn đọc đến làm thẻ thư viện phải có một trong các giấy tờ sau:

- Giấy giới thiệu: Của cơ quan, trường học, tổ dân phố.
- Giấy tờ tùy thân: CMND hoặc Thẻ căn cước Công dân, Hộ chiếu, Thẻ học sinh, sinh viên.

-  02 ảnh cỡ (3 x 4 cm) đối với Phòng mượn người lớn và Phòng mượn thiếu nhi.

- 01 ảnh cỡ (3x4cm) đối với Phòng đọc Tổng hợp và Phòng tra cứu Internet. 

- Phí làm thẻ thư viện: Mức phí theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí.

- Thẻ thư viện chỉ có giá trị sử dụng trong một năm. Sau một năm bạn đọc làm thủ tục đổi thẻ.

- Không được cho người khác mượn thẻ của mình. Khi mất thẻ, bạn đọc phải báo ngay cho thư viện biết và làm thủ tục cấp lại ( Như cấp thẻ mới ).

1Đối với cán bộ công chức, nhân dân, sinh viên:

* Thẻ Phòng mượn sách người lớn:

 - Lệ phí thẻ: 20.000đ/thẻ

 - Tiền cược: 50.000đ/thẻ.

 * Thẻ Phòng đọc tổng hợp

- Lệ phí thẻ: - Người lớn: 20.000đ/thẻ

                    - Trẻ em : Không

                    - Tiền cược: Không

2.  Đối với học sinh:

 * Thẻ Phòng mượn sách người lớn:

- Tiền cược: 50.000đ/thẻ

- Lệ phí thẻ: Không

* Thẻ Phòng mượn sách thiếu nhi:

- Tiền cược: 25.000đ/thẻ

- Lệ phí thẻ: Không

* Thẻ Phòng đọc tổng hợp:

- Tiền cược: Không

- Lệ phí thẻ: Không

3. Địa điểm làm thẻ:

- Phòng Hành chính - Tổng hợp (Tầng 1)