Ngày đăng bài: 05/08/2021 14:54
Lượt xem: 347
Ứng dụng binh pháp Tôn Tử trong kinh doanh, văn phòng công sở và cuộc sống

 Nội dung của cuốn sách bao gồm 2 phần:

 Phần I. Binh pháp Tôn Tử - một hạt ngọc trong binh pháp cổ phương Đông Tôn Tử và binh pháp Tôn Tử; Tiểu sử Tôn Tử; Tôn Tử và sự nghiệp cầm quân; Binh pháp Tôn Tử - tuyệt tác binh thư thời cổ đại; Chủ tịch Hồ Chí Minh bàn về Binh pháp Tôn Tử trong: Phương pháp tác chiến, Phương pháp dùng gián điệp, Đặt kế hoạch tác chiến – Chiến lược, chiến thuật, Vấn đề quân nhu và lương thực); Các nguyên tắc chiến lược và chiến thuật chính yếu; Tam thập lục kế; Tư tưởng về binh pháp qua các khía cạnh văn hóa;  Các danh tướng thời xưa của Trung Hoa và Việt Nam ); 

Phần II. Văn hóa kinh doanh và việc ứng dụng tinh hoa binh pháp của cổ nhân Văn hóa kinh doanh từ truyền thống đến hiện đại; Ứng dụng binh pháp Tôn Tử trong kinh doanh: Bàn thêm về sự ứng dụng binh pháp và các triết thuyết trong kinh doanh: Nguyên tắc quân sự trong chiến lược kinh doanh, Áp dụng binh pháp Mặc Công để xây dựng và phát triển đội ngũ bán hàng,16 nguyên tắc kinh doanh của Đào Chu Công, Triết học Khổng Tử, binh pháp Tôn Tử, Ứng dụng “Binh pháp Tôn Tử” trong kinh doanh và quản lý doanh nghiệp ở phương Đông và phương Tây)

 

Thông báo