Ngày đăng bài: 05/08/2021 14:48
Lượt xem: 355
Là phụ nữ phải biết tiêu tiền

     Phụ nữ hiện đại ngày càng tự lập trong cuộc sống, đặc biệt đề cao vấn đề độc lập kinh tế. Vì vậy bất cứ lúc nào, các bạn cũng nên chuẩn bị sẵn sàng để có thể tự nuôi dưỡng được bản thân, ngay từ khi có được món tiền đầu tiên dù rất nhỏ hãy hình thành một ý thức quản lý tài sản cho riêng mình. Độc lập kinh tế chính là con đường duy nhất để đảm bảo cuộc sống ung dung tự tại cho bản thân.

   Cuốn sách này thực sự cung cấp cho các bạn một loại phương pháp có thể nâng cao giá trị của bản thân. Những người kỳ vọng vào việc sống độc lập về kinh tế chắc chắn sẽ tìm được cảm hứng và phương pháp từ cuốn sách này.

Thông báo