Ngày đăng bài: 23/09/2019 15:07
Lượt xem: 7920
50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh 1969 - 2019
Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ muôn vàn kính yêu của dân tộc Việt Nam – Người đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, tự do, hạnh phúc cho Nhân dân, Người không chỉ là lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân ta, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, anh hùng giải phóng dân tộc, mà còn là danh nhân văn hóa được thế giới kính trọng.

Nhân kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Bác, Thư viện tỉnh Điện Biên trân trọng giới thiệu tới bạn đọc cuốn sách “50 năm thực hiện Di chúc của Chủ  tịch Hồ Chí Minh 1969 - 2019”, sách do Nhà Xuất bản Hồng Đức ấn hành.

Cuốn sách giới thiệu tới bạn đọc tóm tắt Tiểu sử Chủ tịch Hồ Chí Minh;
Nghị quyết của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và văn hoá Liên Hợp Quốc (UNESCO) về kỷ niệm lần thứ 100 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Thông báo của Bộ chính trị về một số vấn đề liên quan đến Di chúc và ngày qua đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Bút tích và toàn văn di chúc của chủ tịch Hồ Chí Minh; Chủ tịch Hồ Chí Minh và Bản Di chúc trường tồn cùng lịch sử; Những thành tựu đạt được và bài học qua 50 năm thực hiện Di chúc; Giá trị nhân văn trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Mỗi ngày một lời dạy của Bác; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đặc biệt cuốn sách sẽ giúp bạn đọc hiểu hơn về nội dung cũng như giá trị của bản Di chúc, những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh trước lúc Người đi xa. Nội dung Di chúc của Người là sự kết tinh của lý tưởng cộng sản và niềm tin sắt đá vào lý tưởng cao đẹp ấy, của tình cảm cách mạng sâu sắc và trí tuệ cách mạng sáng suốt, của lương tâm trong sạch và lối sống thanh cao, của lòng yêu nước thương dân và tinh thần quốc tế vô sản.

Thông báo