Opac-Dmd And Related Information 
  • Sách Tiếng Việt
  • 324.251 L450G
    Lô gích Pháp trị trong quá trình hiện đại hóa quản lý đất nước :
DDC 324.251
Tác giả CN Vương Tĩnh
Nhan đề Lô gích Pháp trị trong quá trình hiện đại hóa quản lý đất nước : Sách tham khảo / Vương Tĩnh ; Vũ Thị Thìn dịch
Thông tin xuất bản H. : Chính trị Quốc gia, 2022
Mô tả vật lý 375tr. ; 24 cm.
Tóm tắt Cuốn sách tập trung phân tích các vấn đề mấu chốt trong hiện đại hóa quản lý đất nước theo pháp luật, cải cách hệ thống pháp luật của Trung Quốc
Từ khóa tự do Trung Quốc
Từ khóa tự do Quản lý đất nước
Từ khóa tự do Pháp luật
Tác giả(bs) CN Vũ Thị Thìn
Địa chỉ TVDBKho Đọc Tại Chỗ(1): 30116043
00000000nam#a2200000ui#4500
00173880
0021
0049672E6CF-9D0D-41A5-9C5A-BB67B17B9214
005202303291541
008081223s2022 vm| vie
0091 0
020 |a9786045783252
039|y20230329154129|zninhtth
041 |avie
044 |avm
082 |a324.251|bL450G
100 |aVương Tĩnh
245 |aLô gích Pháp trị trong quá trình hiện đại hóa quản lý đất nước : |bSách tham khảo / |cVương Tĩnh ; Vũ Thị Thìn dịch
260 |aH. : |bChính trị Quốc gia, |c2022
300 |a375tr. ; |c24 cm.
520 |aCuốn sách tập trung phân tích các vấn đề mấu chốt trong hiện đại hóa quản lý đất nước theo pháp luật, cải cách hệ thống pháp luật của Trung Quốc
653 |aTrung Quốc
653 |aQuản lý đất nước
653 |aPháp luật
700 |aVũ Thị Thìn|edịch
852|aTVDB|bKho Đọc Tại Chỗ|j(1): 30116043
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 30116043 Kho Đọc Tại Chỗ 324.251 L450G Sách Tiếng Việt 1