Opac-Dmd And Related Information 
DDC 341.5
Tác giả CN Trần Công Trục
Nhan đề Tranh chấp biển đông pháp lý và thực tiễn / Trần Công Trục ch.b.
Thông tin xuất bản H. : Chính trị Quốc gia, 2022
Mô tả vật lý 319tr. ; 24cm.
Tóm tắt Cuốn sách đưa ra những thông tin pháp lý về tranh chấp trên Biển Đông góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán quốc gia
Từ khóa tự do Tranh chấp Biển Đông
Từ khóa tự do Pháp lý
Từ khóa tự do Biển Đông
Từ khóa tự do Thực tiễn
Địa chỉ TVDBKho Đọc Tại Chỗ(1): 30116041
00000000nam#a2200000ui#4500
00173878
0021
00406D050A5-527D-42CF-9C50-DFBC768DD84F
005202303280925
008081223s2022 vm| vie
0091 0
020 |a9786045783580
039|y20230328092514|zninhtth
041 |avie
044 |avm
082 |a341.5|bTR107C
100 |aTrần Công Trục
245 |aTranh chấp biển đông pháp lý và thực tiễn / |cTrần Công Trục ch.b.
260 |aH. : |bChính trị Quốc gia, |c2022
300 |a319tr. ; |c24cm.
520 |aCuốn sách đưa ra những thông tin pháp lý về tranh chấp trên Biển Đông góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán quốc gia
653 |aTranh chấp Biển Đông
653 |aPháp lý
653 |aBiển Đông
653|aThực tiễn
852|aTVDB|bKho Đọc Tại Chỗ|j(1): 30116041
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 30116041 Kho Đọc Tại Chỗ 341.5 TR107C Sách Tiếng Việt 1