Opac-Dmd And Related Information 
  • Sách Tiếng Việt
  • 530.076 K305T
    Kiến thức cơ bản và nâng cao Vật lý Trung học phổ thông :
DDC 530.076
Tác giả CN Vũ Thanh Khiết
Nhan đề Kiến thức cơ bản và nâng cao Vật lý Trung học phổ thông : Dùng cho học sinh lớp 12. Tập 3 / Vũ Thanh Khiết
Thông tin xuất bản H. : Nxb. Hà Nội, 2008
Mô tả vật lý 311tr. ; 24cm.
Từ khóa tự do Trung học phổ thông
Từ khóa tự do Vật lý
Từ khóa tự do Tài liệu học tập
Địa chỉ TVTDBKho Mượn Người Lớn(1): 10138640
00000000nam#a2200000ui#4500
00173252
0021
0047454750F-F182-413E-A76A-9DFC8B0FFBAC
005202212070930
008081223s2008 vm| vie
0091 0
020 |c41.500VNĐ
039|y20221207093046|zbichht
041 |avie
044 |avm
082 |a530.076|bK305T
100 |aVũ Thanh Khiết
245 |aKiến thức cơ bản và nâng cao Vật lý Trung học phổ thông : |bDùng cho học sinh lớp 12. |nTập 3 / |cVũ Thanh Khiết
260 |aH. : |bNxb. Hà Nội, |c2008
300 |a311tr. ; |c24cm.
653 |aTrung học phổ thông
653 |aVật lý
653 |aTài liệu học tập
852|aTVTDB|bKho Mượn Người Lớn|j(1): 10138640
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10138640 Kho Mượn Người Lớn 530.076 K305T Sách Tiếng Việt 1