Opac-Dmd And Related Information 
DDC 540.76
Tác giả CN Phạm Đức Bình
Nhan đề Học tốt Hóa học 10 : Biên soạn theo chương trình mới 2009 / Phạm Đức Bình
Thông tin xuất bản H. : Đại học sư phạm, 2009
Mô tả vật lý 230tr. ; 24cm.
Từ khóa tự do Lớp 10
Từ khóa tự do Tài liệu học tập
Từ khóa tự do Hóa học
Địa chỉ TVTDBKho Mượn Người Lớn(1): 10138637
00000000nam#a2200000ui#4500
00173251
0021
004315FC226-F4B0-4135-BCA7-2475CD55690C
005202212070922
008081223s2009 vm| vie
0091 0
020 |c35.000VNĐ
039|y20221207092232|zbichht
041 |avie
044 |avm
082 |a540.76|bH419T
100 |aPhạm Đức Bình
245 |aHọc tốt Hóa học 10 : |bBiên soạn theo chương trình mới 2009 / |cPhạm Đức Bình
260 |aH. : |bĐại học sư phạm, |c2009
300 |a230tr. ; |c24cm.
653 |aLớp 10
653 |aTài liệu học tập
653 |aHóa học
852|aTVTDB|bKho Mượn Người Lớn|j(1): 10138637
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10138637 Kho Mượn Người Lớn 540.76 H419T Sách Tiếng Việt 1