Opac-Dmd And Related Information 
DDC 895.922234
Tác giả CN Chu Thơm
Nhan đề Tác phẩm chọn lọc / Chu Thơm
Thông tin xuất bản H. : Sân khấu, 2015
Mô tả vật lý 532tr. ; 21cm.
Từ khóa tự do Kịch
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Văn học hiện đại
Địa chỉ TVTDBKho Mượn Người Lớn(1): 10138630
00000000nam#a2200000ui#4500
00173250
0022
0049D242253-C677-4878-A206-1205356A1D80
005202212070910
008081223s2015 vm| vie
0091 0
020 |a9786049070570
039|y20221207091051|zninhtth
041 |avie
044 |avm
082 |a895.922234|bT101P
100 |aChu Thơm
245 |aTác phẩm chọn lọc / |cChu Thơm
260 |aH. : |bSân khấu, |c2015
300 |a532tr. ; |c21cm.
653 |aKịch
653 |aViệt Nam
653 |aVăn học hiện đại
852|aTVTDB|bKho Mượn Người Lớn|j(1): 10138630
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10138630 Kho Mượn Người Lớn 895.922234 T101P Sách Tiếng Việt 1