Opac-Dmd And Related Information 
  • Sách Tiếng Việt
  • 346.59704 T310H
    Tìm hiểu nội dung Luật Quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước /
DDC 346.59704
Nhan đề Tìm hiểu nội dung Luật Quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước / Thy Anh Sưu tầm, biên soạn
Thông tin xuất bản H.: Lao động, 2010
Mô tả vật lý 31tr. ; 19cm
Tóm tắt Tìm hiểu nội dung Luật Quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước do Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 03/06/2008
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Quản lý
Từ khóa tự do Tài sản nhà nước
Từ khóa tự do Pháp luật
Tác giả(bs) CN Thy Anh
Địa chỉ TVTDBKho Mượn Người Lớn(2): 10108228-9
00000000nam a2200000 4500
00173207
0021
0040796E18F-8173-4245-840E-A9919E41F6EE
005202211290754
008190613s2010 vm| vie
0091 0
020|c7.500VNĐ
039|y20221129075430|zbichht
041|avie
044|avm
082|a346.59704|bT310H
245|aTìm hiểu nội dung Luật Quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước / |cThy Anh Sưu tầm, biên soạn
260|aH.: |bLao động, |c2010
300|a31tr. ; |c19cm
520|aTìm hiểu nội dung Luật Quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước do Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 03/06/2008
653|aViệt Nam
653|aQuản lý
653|aTài sản nhà nước
653|aPháp luật
700|aThy Anh|eSưu tầm, biên soạn
852|aTVTDB|bKho Mượn Người Lớn|j(2): 10108228-9
890|a2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10108228 Kho Mượn Người Lớn 346.59704 T310H Sách Tiếng Việt 1
2 10108229 Kho Mượn Người Lớn 346.59704 T310H Sách Tiếng Việt 2