Opac-Dmd And Related Information 
DDC 343.59709
Nhan đề Luật an toàn thông tin mạng
Thông tin xuất bản H.: Nxb. Thông tin và truyền thông, 2015
Mô tả vật lý 59tr. ; 19cm
Tóm tắt Nội dung cuốn sách giới thiệu toàn văn Luật An toàn thông tin mạng được Quốc hội khoá 13 thông qua ngày 19 tháng 11 năm 2015; Nghị định về ngăn chặn xung đột thông tin trên mạng; Nghị định quy định chi tiết điều kiện kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Pháp luật
Từ khóa tự do Luật an toàn thông tin mạng
Địa chỉ TVTDBKho Mượn Người Lớn(1): 10108144
00000000nam a2200000 4500
00173116
0021
00460B79635-16BA-42E7-A2D6-984BD0AD384D
005202211151434
008190613s2015 vm| vie
0091 0
039|y20221115143439|zbichht
041|avie
044|avm
082|a343.59709|bL504A
245|aLuật an toàn thông tin mạng
260|aH.: |bNxb. Thông tin và truyền thông, |c2015
300|a59tr. ; |c19cm
520|aNội dung cuốn sách giới thiệu toàn văn Luật An toàn thông tin mạng được Quốc hội khoá 13 thông qua ngày 19 tháng 11 năm 2015; Nghị định về ngăn chặn xung đột thông tin trên mạng; Nghị định quy định chi tiết điều kiện kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng
653|aViệt Nam
653|aPháp luật
653|aLuật an toàn thông tin mạng
852|aTVTDB|bKho Mượn Người Lớn|j(1): 10108144
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10108144 Kho Mượn Người Lớn 343.59709 L504A Sách Tiếng Việt 1