Opac-Dmd And Related Information 
DDC 895.9221
Tác giả CN Tú Mỡ
Nhan đề Tú Mỡ toàn tập : Bốn tập. Tập 2 / Tú Mỡ ; Sưu tầm, biên soạn: Lữ Huy Nguyên, Hồ Quốc Cường, Thanh Loan
Thông tin xuất bản H.: Văn học, 1996
Mô tả vật lý 679tr. ; 21cm
Tùng thư Văn học hiện đại Việt Nam
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Thơ
Từ khóa tự do Toàn tập
Từ khóa tự do Văn học hiện đại
Từ khóa tự do Tú Mỡ
Tác giả(bs) CN Lữ Huy Nguyên
Tác giả(bs) CN Hồ Quốc Cường
Tác giả(bs) CN Thanh Loan
Địa chỉ TVDBKho Đọc Tại Chỗ(1): 30112617
Địa chỉ TVTDBKho Mượn Người Lớn(1): 10129026
00000000nam a2200000 4500
0015312
0021
004E8CC57C7-9A80-4D9F-B861-AFB76011F13D
005202007280908
008190613s1996 vm| vie
0091 0
039|a20200728090831|bmiennt|c20191230085657|dmiennt|y20190613202039|zLibIsis
041|avie
044|avm
082|a895.9221|bT500M
100|aTú Mỡ
245|aTú Mỡ toàn tập : |bBốn tập. |nTập 2 / |cTú Mỡ ; Sưu tầm, biên soạn: Lữ Huy Nguyên, Hồ Quốc Cường, Thanh Loan
260|aH.: |bVăn học, |c1996
300|a679tr. ; |c21cm
490|aVăn học hiện đại Việt Nam
653|aViệt Nam
653|aThơ
653|aToàn tập
653|aVăn học hiện đại
653|aTú Mỡ
700|aLữ Huy Nguyên|eSưu tầm và biên soạn
700|aHồ Quốc Cường|eSưu tầm và biên soạn
700|aThanh Loan|eSưu tầm và biên soạn
852|aTVDB|bKho Đọc Tại Chỗ|j(1): 30112617
852|aTVTDB|bKho Mượn Người Lớn|j(1): 10129026
890|a2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 30112617 Kho Đọc Tại Chỗ 895.9221 T500M Sách Tiếng Việt 1
2 10129026 Kho Mượn Người Lớn 895.9221 T500M Sách Tiếng Việt 2