Opac-Dmd And Related Information 
DDC 895.9223
Tác giả CN Hoàng Nguyên
Nhan đề "Bóng" : Tự truyện của một người đồng tính
Thông tin xuất bản H.:Văn học,2008
Mô tả vật lý 338tr ; 21cm
Từ khóa tự do Tự truyện
Từ khóa tự do Văn học hiện đại
Từ khóa tự do Văn học Việt Nam
Tác giả(bs) CN Hoàng Nguyên;Đoan Trang
00000000nam a2200000 4500
00133517
0021
0042B4A4568-B84B-41DA-B172-8BCC76C2363B
008190613s2008 vm| vie
0091 0
020|c62.000đ
039|y20190613201823|zLibIsis
041|avie
044|avm
082|a895.9223|bB431
100|aHoàng Nguyên
245|a"Bóng" : |bTự truyện của một người đồng tính
260|aH.:|bVăn học,|c2008
300|a338tr ; |c21cm
502|aVL20464;
653|aTự truyện
653|aVăn học hiện đại
653|aVăn học Việt Nam
700|aHoàng Nguyên;Đoan Trang

Không tìm thấy biểu ghi nào