Opac-Dmd And Related Information 
  • Sách Tiếng Việt
  • 320.9597 B312M
    "Bình mới, rượu cũ" của chiến lược "Diễn biến hoà bình" chống phá Việt Nam
DDC 320.9597
Tác giả CN Nguyễn Bá Dương
Nhan đề "Bình mới, rượu cũ" của chiến lược "Diễn biến hoà bình" chống phá Việt Nam
Thông tin xuất bản H.:Quân đội nhân dân,2015
Mô tả vật lý 252tr ; 21cm
Tóm tắt Nội dung cuốn sách cung cấp cho bạn đọc những thông tin cần thiết về cuộc chiến trong thời bình là đấu tranh phòng, chống "diễn biến hoà bình", phản bác lại các quan điểm sai trái, phản động
Từ khóa tự do Chính trị
Từ khóa tự do Diễn biến hoà bình
Từ khóa tự do Việt Nam
00000000nam a2200000 4500
00134320
0021
0046F91815C-98A1-4CAC-BBDB-FB9ED0ED547A
008190613s2015 vm| vie
0091 0
039|y20190613201826|zLibIsis
041|avie
044|avm
082|a320.9597|bB312M
100|aNguyễn Bá Dương
245|a"Bình mới, rượu cũ" của chiến lược "Diễn biến hoà bình" chống phá Việt Nam
260|aH.:|bQuân đội nhân dân,|c2015
300|a252tr ; |c21cm
502|aVL22067;
520|aNội dung cuốn sách cung cấp cho bạn đọc những thông tin cần thiết về cuộc chiến trong thời bình là đấu tranh phòng, chống "diễn biến hoà bình", phản bác lại các quan điểm sai trái, phản động
653|aChính trị
653|aDiễn biến hoà bình
653|aViệt Nam

Không tìm thấy biểu ghi nào