Opac-Dmd And Related Information 
DDC 895.9223
Nhan đề ...Và thày và trò và... / Nhiều tác giả
Thông tin xuất bản H.: Công an nhân dân ; Công ty văn hóa Phương Nam, 2003
Mô tả vật lý 335tr. ; 19cm
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Truyện
Từ khóa tự do Văn học hiện đại
Địa chỉ TVTDBKho Mượn Người Lớn(1): 10116421
00000000nam a2200000 4500
00126668
0021
004FB22E290-394A-40A9-AE5A-D8CA4719F73F
005202006080806
008190613s2003 vm| vie
0091 0
020|c32.000VNĐ
039|a20200608080658|bmiennt|y20190613201756|zLibIsis
041|avie
044|avm
082|a895.9223|bV100T
245|a...Và thày và trò và... / |cNhiều tác giả
260|aH.: |bCông an nhân dân ; Công ty văn hóa Phương Nam, |c2003
300|a335tr. ; |c19cm
653|aViệt Nam
653|aTruyện
653|aVăn học hiện đại
852|aTVTDB|bKho Mượn Người Lớn|j(1): 10116421
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10116421 Kho Mượn Người Lớn 895.9223 V100T Sách Tiếng Việt 1