Opac-Dmd And Related Information 
  • Sách Tiếng Việt
  • 320.9597 B312M
    "Bình mới, rượu cũ" của chiến lược "Diễn biến hoà bình" chống phá Việt Nam /
DDC 320.9597
Tác giả CN Nguyễn Bá Dương
Nhan đề "Bình mới, rượu cũ" của chiến lược "Diễn biến hoà bình" chống phá Việt Nam / Nguyễn Bá Dương
Thông tin xuất bản H.: Quân đội nhân dân, 2015
Mô tả vật lý 252tr. ; 21cm
Tóm tắt Nội dung cuốn sách cung cấp cho bạn đọc những thông tin cần thiết về cuộc chiến trong thời bình là đấu tranh phòng, chống "diễn biến hoà bình", phản bác lại các quan điểm sai trái, phản động
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Diễn biến hoà bình
Từ khóa tự do Chính trị
Địa chỉ TVDBKho Đọc Tại Chỗ(1): 30102479
Địa chỉ TVTDBKho Mượn Người Lớn(1): 10106475
00000000nam a2200000 4500
00112967
0021
0049D75C236-3B48-4F8B-A41A-666AD6F57A68
005202003271539
008190613s2015 vm| vie
0091 0
039|a20200327153910|btuanpd|c20190726084143|dninhtth|y20190613202101|zLibIsis
041|avie
044|avm
082|a320.9597|bB312M
100|aNguyễn Bá Dương|cPGS.TS.NGND
245|a"Bình mới, rượu cũ" của chiến lược "Diễn biến hoà bình" chống phá Việt Nam / |cNguyễn Bá Dương
260|aH.: |bQuân đội nhân dân, |c2015
300|a252tr. ; |c21cm
520|aNội dung cuốn sách cung cấp cho bạn đọc những thông tin cần thiết về cuộc chiến trong thời bình là đấu tranh phòng, chống "diễn biến hoà bình", phản bác lại các quan điểm sai trái, phản động
653|aViệt Nam
653|aDiễn biến hoà bình
653|aChính trị
852|aTVDB|bKho Đọc Tại Chỗ|j(1): 30102479
852|aTVTDB|bKho Mượn Người Lớn|j(1): 10106475
890|a2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 30102479 Kho Đọc Tại Chỗ 320.9597 B312M Sách Tiếng Việt 1
2 10106475 Kho Mượn Người Lớn 320.9597 B312M Sách Tiếng Việt 2