Opac-Dmd And Related Information 
DDC 959.7043
Tác giả CN "Phạm Xuân Thệ"
Nhan đề "Ký ức thời trận mạc" = XERM+X"" : "
Lần xuất bản XERM+X""
Thông tin xuất bản ERM+X":ERM+X",
Mô tả vật lý erm+x" ; 227tr#b21cm"
Tùng thư XERM+X""
Tóm tắt Giới thiệu những trang ký sự của đồng chí Phạm Xuân Thệ về những câu chuyện, cuộc sống và chiến đấu của mình trong cuộc kháng chiến chống Mỹ
Từ khóa tự do Ký sự chiến tranh
Từ khóa tự do Lịch sử
Từ khóa tự do Việt Nam
Tác giả(bs) CN XERM+X""
Tác giả(bs) CN XERM+X"Phạm Xuân Thệ"
00000000nam a2200000 4500
00111315
0021
004EB310F22-575B-4F33-B243-5EDF12D0CA61
008190613s vm| vie
0091 0
039|y20190613202056|zLibIsis
041|avie
044|avm
082|a959.7043|bK600Ư
100|a"Phạm Xuân Thệ"
245|a"Ký ức thời trận mạc" = |bXERM+X"" : "
250|aXERM+X""
260|aERM+X":|bERM+X",
300|aerm+x" ; |c227tr#b21cm"
490|aXERM+X""
502|aVL5175;
520|aGiới thiệu những trang ký sự của đồng chí Phạm Xuân Thệ về những câu chuyện, cuộc sống và chiến đấu của mình trong cuộc kháng chiến chống Mỹ
653|aKý sự chiến tranh
653|aLịch sử
653|aViệt Nam
700|aXERM+X""
700|aXERM+X"Phạm Xuân Thệ"

Không tìm thấy biểu ghi nào