Opac-Dmd And Related Information 
DDC 398.209597
Nhan đề Truyện cổ xứ Lạng. Tập 1, Dân tộc Tày, Nùng / S.t., tuyển chọn, giới thiệu: Nguyễn Duy Bắc
Thông tin xuất bản H.: Văn hoá dân tộc, 1997
Mô tả vật lý 285tr. ; 19cm
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Truyện cổ
Từ khóa tự do Văn học dân gian
Tác giả(bs) CN Nguyễn Duy Bắc
Địa chỉ TVDBKho địa chí(2): 40102933-4
Địa chỉ TVTDBKho Mượn Người Lớn(2): 10107210, 10136114
00000000nam a2200000 4500
00127068
0021
004F10B386D-7A73-493B-8A8A-9354F3B5E79B
005202103111543
008190613s1997 vm| vie
0091 0
039|a20210311154307|bmiennt|c20200416082517|dmiennt|y20190613201757|zLibIsis
041|avie
044|avm
082|a398.209597|bTR527C
245|aTruyện cổ xứ Lạng. |nTập 1, |pDân tộc Tày, Nùng / |cS.t., tuyển chọn, giới thiệu: Nguyễn Duy Bắc
260|aH.: |bVăn hoá dân tộc, |c1997
300|a285tr. ; |c19cm
653|aViệt Nam
653|aTruyện cổ
653|aVăn học dân gian
700|aNguyễn Duy Bắc|eSưu tầm, tuyển chọn, giới thiệu
852|aTVDB|bKho địa chí|j(2): 40102933-4
852|aTVTDB|bKho Mượn Người Lớn|j(2): 10107210, 10136114
890|a4
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10107210 Kho Mượn Người Lớn 398.209597 TR527C Sách Tiếng Việt 1
2 40102933 Kho địa chí 398.209597 TR527C Sách Địa chí 2
3 40102934 Kho địa chí 398.209597 TR527C Sách Địa chí 3
4 10136114 Kho Mượn Người Lớn 398.209597 TR527C Sách Tiếng Việt 4