Opac-Dmd And Related Information 
DDC 398.2089591
Nhan đề Truyện cổ Thái / Sưu tầm, biên soạn: Ninh Viết Giao, Phan Kiến Giang, Hoàng Tam Khọi...
Thông tin xuất bản H. :Văn hoá,1980
Mô tả vật lý 173tr. ; 20cm
Thuật ngữ chủ đề Điện Biên
Từ khóa tự do Truyện cổ
Từ khóa tự do Văn học Việt Nam
Từ khóa tự do Dân tộc Thái
Từ khóa tự do Văn học dân gian
Tác giả(bs) CN Phan Kiến Giang
Tác giả(bs) CN Hoàng Tam Khọi
Tác giả(bs) CN Ninh Viết Giao
Địa chỉ TVDBKho địa chí(1): 40103285
00000000nam a2200000 4500
001172
0023
0047E13447E-880D-4EED-BF61-DCBA7B428AAC
005202103150925
008190613s1980 vm| vie
0091 0
039|a20210315092525|bninhtth|y20190613202304|zLibIsis
041|avie
044|avm
082|a398.2089591|bTR.527C
245|aTruyện cổ Thái / |cSưu tầm, biên soạn: Ninh Viết Giao, Phan Kiến Giang, Hoàng Tam Khọi...
260|aH. :|bVăn hoá,|c1980
300|a173tr. ; |c20cm
650|aĐiện Biên
653|aTruyện cổ
653|aVăn học Việt Nam
653|aDân tộc Thái
653|aVăn học dân gian
700|aPhan Kiến Giang|eSưu tầm, biên soạn
700|aHoàng Tam Khọi|eSưu tầm, biên soạn
700|aNinh Viết Giao|eSưu tầm, biên soạn
852|aTVDB|bKho địa chí|j(1): 40103285
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 40103285 Kho địa chí 398.2089591 TR.527C Sách Địa chí 1