Dòng Nội dung
1
Học tốt Hóa học 10 : Biên soạn theo chương trình mới 2009 / Phạm Đức Bình
H. : Đại học sư phạm, 2009
230tr. ; 24cm.
Phạm Đức Bình
Đầu mục:1
2
Học tốt Hoá học 10 : Bồi dưỡng học sinh khá giỏi, luyện thi Đại học / Phạm Đức Bình
H.: Đại học sư phạm, 2009
230tr. ; 24cm
Phạm Đức Bình
Đầu mục:1
3
Học tốt Hóa học 11 : Biên soạn theo chương trình mới / Phạm Đức Bình
H.: Đại học sư phạm, 2009
277tr. ; 24cm
Phạm Đức Bình
Đầu mục:3
4
Phương pháp giải bài tập hoá phi kim
H.: Giáo dục, 2007
176tr ; 24cm
Phạm Đức Bình