Dòng Nội dung
1
2
Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi : Môn: Vật lý. Tập 6: Vật lý hiện đại
H.: Giáo dục, 2005
252tr ; 21cm
Vũ Thanh Khiết
Trình bày kiến thức về thuyết tương đối và vật lý hạt nhân dùng làm tài liệu tham khảo để bồi dưỡng học sinh giỏi. Sau phần lý thuyết là bài tập áp dụng ở mức độ nâng cao. Cuối sách trích giới thiệu một số đề thi Olympic vật lý các nước. Bài tập đều có hướng dẫn giải và đáp số
3
Giải toán cơ bản Vật lý 11: Trắc nghiệm và tự luận
H.: Giáo dục, 2007
216tr ; 24cm
Vũ Thanh Khiết
4
Giáo trình nhiệt động lực học và Vật lí thống kê / Vũ Thanh Khiết
H.: Đại học quốc gia, 2008
483tr. ; 21cm
Vũ Thanh Khiết
Đầu mục:1
5