Dòng Nội dung
1
Chí dã : Tiểu thuyết. Đinh Mặc ; Hàn Vũ Phi dịch Tập 1 /
H. : Thanh niên, 2019
558tr. ; 21cm.
Đinh Mặc
Đầu mục:3
2
Chí dã : Tiểu thuyết. Đinh Mặc ; Hàn Vũ Phi dịch Tập 2 /
H. : Thanh niên, 2019
541tr. ; 21cm.
Đinh Mặc
Đầu mục:3
3
Mạc phụ hàn hạ : Tiểu thuyết . Đinh Mặc ; Ngọc Ánh dịch Tập: 1 /
H. : Dân trí ; Công ty cổ phần sách Văn Việt, 2016
474tr. ; 21cm.
Đinh Mặc
Đầu mục:2
4
Mạc phụ hàn hạ : Tiểu thuyết . Đinh Mặc ; Ngọc Ánh dịch Tập: 2 /
H. : Dân trí ; Công ty cổ phần sách Văn Việt, 2016
414tr. ; 21cm.
Đinh Mặc
Đầu mục:2
5