Dòng Nội dung
1
100 đề kiểm tra hóa học 10 / Lưu Văn Dầu
H. : Dân trí, 2018
232tr. ; 27cm.
Lưu Văn Dầu
Đầu mục:3
2
22 chuyên đề hay và khó bồi dưỡng học sinh giỏi Hóa học THCS. Nguyễn Đình Hành, Nguyễn Hữu Thọ Tập 1 /
H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2018
367tr. ; 24cm.
Nguyễn Đình Hành
Đầu mục:3
3
4
5
Bài tập cơ bản và nâng cao Hóa học 12 / Đặng Lộc Thọ
H.: Giáo dục, 2010
299tr. ; 24cm
Đặng Lộc Thọ
Đầu mục:1