Dòng Nội dung
1
100 đề kiểm tra hóa học 10 / Lưu Văn Dầu
H. : Dân trí, 2018
232tr. ; 27cm.
Lưu Văn Dầu
Đầu mục:3
2
108 bài tập Tiếng Việt / Tạ Đức Hiền
Hải Phòng: Nxb.Hải Phòng, 1997
1998tr.; 21cm
Tạ Đức Hiền
Đầu mục:1
3
162 câu hỏi Sinh học lớp 7 : Biên soạn theo nội dung sách giáo khoa mới,áp dụng từ năm học 2003-2004 / Nguyễn Thị Thanh Trúc
Đà Nẵng: Nxb.Đà Nẵng, 2003
107tr. ; 21cm
Nguyễn Thị Thanh Trúc
Nội dung gồm 162 câu hỏi được chia ra thành các phần sau:Ngành động vật nguyên sinh;ngành ruột khoang;các ngành giun;ngành thân mềm;ngành chân khớp;ngành động vật có xương sống.
Đầu mục:2
4
5