Dòng Nội dung
1
Hỏi chuyện các nhà văn
H.: Tác phẩm mới, 1977
207tr ; 19cm
Nguyễn Công Hoan
Những cảm nghĩ, kinh nghiệm sáng tác văn học của một số nhà văn trong một số tác phẩm văn học cụ thể.
2
3
4
5