Dòng Nội dung
1
10 bước thực hành quản lý thời gian = 10 steps to successful time management / Cyndi Maxey, Kevin E. O'Connor; Xanh dịch
H. : Hồng Đức, 2022
223 tr. ; 21 cm.
Maxey, Cyndi
Cung cấp những phương pháp quản lý thời gian khoa học, hiệu quả, giúp bạn dành thời gian để nhìn lại bản thân, tránh những ý tưởng gây sao nhãng và hạn chế rơi vào bẫy thời gian, biết cách sử dụng thời gian hợp lý, thích ứng với tốc độ của người khác để tăng cường mức độ hữu ích của bản thân
Đầu mục:3
2
100 ý tưởng nhóm tuyệt hay : = 100 great team effectiveness ideas / Peter Shaw ; Vũ Minh Tú dịch
Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2017
646tr. ; 21cm.
Shaw, Peter
Đưa ra ý tưởng cùng những đề xuất giúp bạn đo lường khả năng cao nhất mà bạn có thể đạt được ở cả hai vai trò lãnh đạo cũng như thành viên trong một nhóm như: Quan sát những nhóm làm việc hiệu quả, nhận nhiệm vụ lãnh đạo một nhóm hiện đã có sẵn, phát huy năng lực cao nhất của các thành viên trong nhóm...
Đầu mục:11
3
108 kỹ năng của nhà lãnh đạo bẩm sinh
H.: Lao động, 2008
396tr ; 21cm
Blank, Warren
Những kỹ năng cần phải có của nhà lãnh đạo bẩm sinh: Những kỹ năng nền tảng, kỹ năng định hướng lãnh đạo và các kỹ năng gây ảnh hưởng
4
108 kỹ năng của nhà lãnh đạo bẩm sinh / Warren Blank ; Dịch: Nguyễn Phương Thúy, Nguyễn Phương Dung, Đào Vân Anh
H.: Lao động, 2008
396tr. ; 21cm
Blank, Warren
Những kỹ năng cần phải có của nhà lãnh đạo bẩm sinh: Những kỹ năng nền tảng, kỹ năng định hướng lãnh đạo và các kỹ năng gây ảnh hưởng
Đầu mục:3
5
151 sáng kiến để gia tăng doanh số bán hàng
Thanh Hoá: Nxb.Thanh Hoá, 2008
191tr ; 20cm
Nguyễn Quốc Tòng
Nội dung cuốn sách 151 sáng kiến của một số chuyên gia kinh tế đang hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh thương mại và quản lý tiếp thị nhằm phát triển thị trường và gia tăng doanh số bán hàng