Dòng Nội dung
1
2
199 bài và đoạn văn hay lớp 10
H.: Đại học Quốc gia, 2011
328tr ; 24cm
Lê Anh Xuân
3
199 đề và bài văn hay 10 / Phạm Ngọc Thắm
H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2019
277tr. ; 24cm.
Phạm Ngọc Thắm
Đầu mục:3
4
199 đề và bài văn hay 10 / Phạm Ngọc Thắm, Phạm Thị Hồng Hoa
H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2018
376tr. ; 24cm.
Phạm Ngọc Thắm
Đầu mục:2
5
199 đề và bài văn hay 11 / Phạm Ngọc Thắm
H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2019
294tr. ; 24cm.
Phạm Ngọc Thắm
Đầu mục:5