Dòng Nội dung
1
"Bầy thú" trước bảng đen. Evan Hunter ; Nguyễn Nhật Tâm dịch Tập: 1 /
Đồng Nai: Nxb. Đồng Nai, 1994
252tr.; 19cm
Hunter, Evan
Đầu mục:1
2
"Bầy thú" trước bảng đen. Evan Hunter ; Nguyễn Nhật Tâm dịch Tập: 2 /
Đồng Nai: Nxb. Đồng Nai, 1994
252tr.; 19cm
Hunter, Evan
Đầu mục:1
3
100 & 99 : Tiểu thuyết / Trần Chiểu
H.: Công an nhân dân, 2008
367tr. ; 21cm
Trần Chiểu
Đầu mục:1
4
20 năm sau : Văn học cổ điển chọn lọc / Alexandre Dumas; Nghiệp Khánh dịch
H.: Lao động, 2007
227tr. ; 21cm
Dumas, Alexandre
Đầu mục:1
5
24 giờ lên đỉnh : Tiểu thuyết
H.: Hội nhà văn, 2009
270tr ; 19cm
Nguyễn Thị Anh Thư