Dòng Nội dung
1
100 nhân vật lừng danh trong lịch sử Trung Hoa. Biên dịch: Ngô Tuyển, Chu Quí, Trịnh Trung Hiểu, Thái Hoàng Tập 1 /
H.: Thanh niên, 2008
606tr. ; 21cm
Nội dung cuốn sách giới thiệu một số nhân vật lừng danh trong lịch sử Trung Quốc thời phong kiến
Đầu mục:3
2
100 nhân vật lừng danh trong lịch sử Trung Hoa. Biên dịch: Ngô Tuyển, Chu Quí, Trịnh Trung Hiểu, Thái Hoàng Tập 2 /
H.: Thanh niên, 2008
534tr. ; 21cm
Nội dung cuốn sách giới thiệu một số nhân vật lừng danh trong lịch sử Trung Quốc thời phong kiến
Đầu mục:3
3
100 nhân vật lừng danh trong lịch sử Trung Hoa. Tập: 1
H.: Thanh niên, 2008
606tr ; 21cm
Nội dung cuốn sách giới thiệu một số nhân vật lừng danh trong lịch sử Trung Quốc thời phong kiến
4
100 nhân vật lừng danh trong lịch sử Trung Hoa. Tập: 2
H.: Thanh niên, 2008
534tr ; 21cm
Nội dung cuốn sách giới thiệu một số nhân vật lừng danh trong lịch sử Trung Quốc thời phong kiến
5
100 nhân vật nổi tiếng có ảnh hưởng đến lịch sử Trung Quốc
H.: Văn hoá thông tin, 2003
723tr ; 19cm
Vương Huệ Mẫn