Dòng Nội dung
1
"Bình mới, rượu cũ" của chiến lược "Diễn biến hoà bình" chống phá Việt Nam
H.: Quân đội nhân dân, 2015
252tr ; 21cm
Nguyễn Bá Dương
Nội dung cuốn sách cung cấp cho bạn đọc những thông tin cần thiết về cuộc chiến trong thời bình là đấu tranh phòng, chống "diễn biến hoà bình", phản bác lại các quan điểm sai trái, phản động
2
"Bình mới, rượu cũ" của chiến lược "Diễn biến hoà bình" chống phá Việt Nam / Nguyễn Bá Dương
H.: Quân đội nhân dân, 2015
252tr. ; 21cm
Nguyễn Bá Dương
Nội dung cuốn sách cung cấp cho bạn đọc những thông tin cần thiết về cuộc chiến trong thời bình là đấu tranh phòng, chống "diễn biến hoà bình", phản bác lại các quan điểm sai trái, phản động
Đầu mục:2
3
"Ký ức thời trận mạc" = XERM+X"" : "
ERM+X": ERM+X",
erm+x" ; 227tr#b21cm"
"Phạm Xuân Thệ"
Giới thiệu những trang ký sự của đồng chí Phạm Xuân Thệ về những câu chuyện, cuộc sống và chiến đấu của mình trong cuộc kháng chiến chống Mỹ
4
"Lối xưa xe ngựa..." / Nguyễn Thị Chân Quỳnh
Tp. Hồ CHí Minh: Nxb. Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh ; Trung tâm nghiên cứu quốc học, 2001
270tr. ; 19cm
Nguyễn Thị Chân Quỳnh
Nội dung cuốn sách nghiên cứu lịch sử văn hóa Việt Nam thông qua các kỳ thi cử Việt Nam dưới các triều đại phong kiến Trần, Lê, Hậu Lê và ở triều đình Huế cuối thế kỷ 19
Đầu mục:3
5
...Và thày và trò và... / Nhiều tác giả
H.: Công an nhân dân ; Công ty văn hóa Phương Nam, 2003
335tr. ; 19cm
Đầu mục:1