Dòng Nội dung
1
2
1000 năm âm nhạc Thăng Long - Hà Nội. Biên soạn: Dương Viết Á, Vũ Nhật Thăng Quyển 5: Bình luận /
H.: Âm nhạc, 2010
720tr. ; 24cm
Nội dung cuốn sách giới thiệu về nhạc cổ truyền gồm: Chuyên luận, văn nhân và nghệ nhân, phục hiện trong đa dạng. Nhạc mới gồm: Chuyên luận, tác giả và tác phẩm, đào tạo, đời sống âm nhạc
Đầu mục:1
3
Bình luận khoa học Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2020) - Lý thuyết, thực định và thực tiễn / Đinh Dũng Sỹ
H. : Tư pháp, 2022
340tr. ; 21cm.
Đinh Dũng Sỹ
Tác giả cung cấp cho người đọc những luận giải, bình luận theo từng nhóm vấn đề của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, qua đó phản ánh một góc nhìn mới, đa chiều đồng thời đưa ra các quan điểm mang tính gợi mở để tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện pháp luật
Đầu mục:2
4
Bình luận khoa học thực tiễn về một số vấn đề của pháp luật hình sự / Trịnh Tiến Việt
H.: Tư pháp, 2004
171tr. ; 21cm
Trịnh Tiến Việt
Cuốn sách cung cấp những thông tin về những văn bản pháp luật hiện hành có liên quan đến pháp luật hình sự. Phân tích, đánh giá một số vấn đề cụ thể của luật Hình sự Việt Nam
Đầu mục:9
5
Chân dung và đối thoại : Bình luận văn chương / Trần Đăng Khoa
H.: Thanh niên, 1998
334tr. ; 19cm
Trần Đăng Khoa
Nội dung cuốn sách giới thiệu về lao động nhà văn và các vấn đề văn học đương đại
Đầu mục:3