Dòng Nội dung
1
10 kịch ngắn chọn lọc
H.: Văn hoá, 1978
398tr ; 19cm
2
3
9 kịch bản sân khấu / Phi Hùng, Minh Khoa, Lê Duy Hạnh...
Tp.Hồ Chí Minh: Nxb.Văn nghệ Tp.Hồ Chí Minh, 2007
769tr. ; 21cm
Đầu mục:1
4
Aiskhylos (Eschyle) và bi kịch cổ đại Hy Lạp
H.: Giáo dục, 1996
480tr ; 21cm
Nguyễn Mạnh Tường
5
Aiskhylos (Eschyle) và bi kịch cổ đại Hy Lạp / Nguyễn Mạnh Tường
H.: Giáo dục, 1996
480tr.; 21cm
Nguyễn Mạnh Tường
Cuốn sách giới thiệu Thực tiễn xã hội cổ đại Hi Lạp qua các giai tầng. Cuộc đời sự nghiệp của Tác giả
Đầu mục:3