Dòng Nội dung
1
Bản tình ca buồn : Tiểu thuyết / Tạ Trang Trang; Thanh Loan dịch
H.: Văn học, 2010
383tr. ; 1cm
Tạ Trang Trang
Đầu mục:2
2
Bông hồng cài áo / Nhiều tác giả ; Thanh Loan tuyển chọn
H.: Thanh niên, 2016
208tr. ; 21cm
Đầu mục:3
3
Câu được con rùa vàng : Tiểu thuyết / Không Hữu Cố Sự; Thanh Loan dịch
H.: Văn học, 2012
426tr. ; 21cm
Không Hữu Cố Sự
Đầu mục:5
4
Chàng trai ngọt ngào : Tiểu thuyết / Mễ Mễ Lạp ; Thanh loan dịch
H.: Văn học, 2010
347tr. ; 21cm
Mễ Mễ Lạp
Đầu mục:2
5
Em đồng ý gọi anh là chồng : Tiểu thuyết / Hân Hân Hướng Vinh; Thanh Loan dịch
H.: Văn học, 2013
411tr. ; 21cm
Hân Hân Hướng Vinh
Đầu mục:1