Dòng Nội dung
1
Bác Hồ với văn nghệ sĩ : Hồi ký / Lữ Huy Nguyên sưu tầm, biên soạn, giới thiệu
H. : Văn học, 1995
445tr. ; 19cm
Nội dung cuốn sách giới thiệu những bài viết và bài nói trực tiếp của Bác về văn hóa, văn nghệ. Qua đó chúng ta sẽ càng thấy sự quan tâm nhiều mặt của Bác đến từng loại hình nghệ thuật cụ thể như văn, thơ, điện ảnh, hội họa, nhiếp ảnh, sân khấu...
Đầu mục:7
2
3
4
5
Chiều sâu thành phố : Thơ
H.: Văn học, 1978
82tr ; 19cm
Lữ Huy Nguyên