Dòng Nội dung
1
Khái Hưng - Nhà tiểu thuyết xuất sắc của Tự lực văn đoàn / Tuyển chọn và biên soạn:Phương Ngân
H.: Văn hóa thông tin, 2000
414tr. ; 21cm
Nội dung cuốn sách giới thiệu vê cuộc đời, sự nghiệp và tác phẩm của Khái Hưng, tiếp cận và đánh giá
Đầu mục:2
2
Nam Cao - Nhà văn hiện thực xuất sắc/ Phương Ngân tuyển chọn và b.s
H.: Văn hoá thông tin, 2000
580tr.; 21cm
Cuốn sách giúp bạn đọc có điều kiện tếp cận và hiêu kỹ về tài năng, phong cách nghệ thuật độc đáo của người nghệ sĩ lớn Nam Cao
Đầu mục:3
3
Nguyễn Tuân - Cây bút tài hoa và độc đáo / Phương Ngân tuyển chọn và b.s.
H.: Văn hoá thông tin, 2000
562tr. ; 21cm
Cuốn sách gồm ba phần: Phần 1: Nguyễn Tuân - người mải miết đi tìm cái đẹp, cái thật; Phần 2: sáng tác của Nguyễn Tuân - tiếp nhận và đánh giá; Phần 3: hồi nhớ về Nguyễn Tuân
Đầu mục:2
4
Thơ quê hương và những lời bình / Phương Ngân tuyển chọn
H. : Đại học quốc gia, 2007
448tr. ; 21cm
Đầu mục:3
5
Thơ quê hương và những lời bình / Phương Ngân tuyển chọn
H. : Đại học quốc gia, 2007
448tr. ; 21cm
Đầu mục:2