Dòng Nội dung
1
Đạo tình : Tiểu thuyết. Chu Ngọc ; Greenrosetq dịch Tập 1 /
H. : Văn học, 2014
478tr. ; 24cm
Chu Ngọc
Đầu mục:2
2
Đạo tình : Tiểu thuyết. Chu Ngọc ; Greenrosetq dịch Tập 2 /
H. : Văn học, 2014
461tr. ; 24cm
Chu Ngọc
Đầu mục:2
3
Nếu ốc sên có tình yêu : Tiểu thuyết / Đinh Mặc ; Greenrosetq dịch
H. : Văn học ; Công ty cổ phần Sách Văn Việt, 2013
617tr. ; 21cm.
Đinh Mặc
Đầu mục:1
4
Quan hệ nguy hiểm : Tiểu thuyết / Khiêu Dược Hỏa Diệm ; Greenrosetq dịch
H. : Văn học ; Công ty Văn hóa Đinh Tị, 2014
480tr. ; 21cm.
Khiêu Dược Hỏa Diệm
Đầu mục:1
5
Sự cám dỗ cuối cùng : Tiểu thuyết / Diệp Lạc Vô Tâm ; Greenrosetq dịch
H. : Văn học, 2016
623tr. ; 21cm
Diệp Lạc Vô Tâm
Đầu mục:2