Ngày đăng bài: 26/10/2021 16:19
Lượt xem: 19703
V/v tham dự Liên hoan Cán bộ thư viện tuyên truyền giới thiệu sách năm 2021
Số/ký hiệu: 3903/BVHTTDL-TV
Ngày ban hành: 20/10/2021
Cơ quan ban hành: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Loại văn bản: Công văn
Người ký: Phạm Quốc Hùng

Tin bài khác
Nhận xét