Ngày đăng bài: 29/09/2021 15:28
Lượt xem: 23976
V/v xây dựng mô hình thư viện phục vụ cộng đồng đáp ứng công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19

 

Số/ký hiệu: 3493/BVHTTDL-TV
Ngày ban hành: 23/09/2021
Cơ quan ban hành: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Loại văn bản: Công văn
Người ký: Trịnh Thị Thủy

Nhận xét