Ngày đăng bài: 08/07/2019 10:49
Lượt xem: 153241
Đọc sách trong thư viện có phải trả tiền?
Trong bản Tuyên ngôn năm 1994 của UNESCO về thư viện công cộng có ghi rõ: “Tự do, phồn vinh và phát triển của xã hội và cá nhân là những giá trị cơ bản của con người. Thư viện công cộng là trung tâm văn hóa và thông tin, tạo cho mọi người có điều kiện tiếp cận nhanh chóng tới tri thức và thông tin ở tất cả các dạng thức. Và về nguyên tắc, thư viện công cộng cần phải trở thành thư viện không mất ti

Đã từ lâu, việc đọc sách được thực hiện miễn phí ở hầu hết các thư viện công cộng trên thế giới (trừ những thư viện tư nhân) - kể cả ở Việt Nam. Ấy vậy mà mới đây tại một nước có nền văn minh khá cao lại xảy ra một vụ kiện lớn c&oacu

Nhận xét