Ngày đăng bài: 03/08/2020 11:18
Lượt xem: 249065
Thông Báo

     Thực hiện công văn số 2158/UBND-KGVX ngày 28/07/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc đẩy mạnh công tác phòng chống dịch Covid-19.

      Thực hiện công văn số 1480/SVHTTDL-VP ngày 28/07/2020 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tiếp tục đẩy mạnh, Thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch Covid-19

     Theo tinh thần Chỉ Thị 19/CT-TTg ngày 24/04/2020 của Thủ Tướng Chính Phủ.  Thư Viện Tỉnh Điện Biên  xin thông báo.

     Bắt đầu từ ngày 29/7/2020 tất cả các quý đọc giả và bạn đọc, người đến liên hệ công tác,vui lòng mang khẩu trang và rửa tay sát khuẩn tại cửa ra vào.Thông báo có hiệu lực từ ngày 29/7/2020 cho đến khi có thông báo mới.

VÌ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG

HÃY CHUNG TAY ĐẨY LÙI DỊCH COVID

Nhận xét